Тя обогатява съдържанието на педагогическия процес, който се превръща в един атрактивен и актуален процес, в един празник, който децата очакват с нетърпение.

Аниматорите предварително са разчертали маршрутите на походите и ситуациите по ориентиране. Тяхната пресечна точка е в нашия горски заслон

Открий съкровището е игра със забавно-развлекателен, състезателен и научен характер. Изпълнява се в предварително проучена от инструкторите планинска местност с маркировка и типични белези за ориентиране.

Той е символ, начало, традиция... В нашите приключенски езикови лагери огънят има непреходно значение, защото е важен ритуал, свързан с откриване на всяка смяна.

Методът Уча и играя е в основата на един съвременен, практически ориентиран образователен модел в чуждоезиковото обучение. Реализира се посредством умело подбрани образователни игри – езикови, музикални