Детска анимация

Детска анимация в Приключенски езикови лагери ALS, camps.bg

Детска анимация – нова форма на проявление на туристическата анимация в съвременния образователен  процес. Тя обогатява съдържанието на педагогическия процес, придава му нови качества, повишава неговата полезност. Така той се превръща в един атрактивен и актуален процес, в един празник, който децата очакват с нетърпение. Анимацията намира все по-голямо приложение в лагерите с чуждоезиково обучение. Акцентът на детската анимация в нашите лагери е поставен върху играта като основно средство, чрез което  аниматорите постигат целите на анимацията.

Играта

Играта в детската анимация има инструментално значение, защото тя е формализиран модел за поставяне на децата в целенасочена ситуация, която протича по предварително начертан сценаий при спазването на определени правила. Ако при възрастните включването в играта е съзнателна дейност, то при децата включването в играта става инстинктивно, затова те трябва да бъдат направлявани и изведени до крайната цел на играта.  Аниматорът изпълнява множество функции:  организира, ръководи, направлява и участва в играта. Той трябва да активизира децата, да ги приобщи към ситуацията и да им създаде настроение. По време на играта аниматорите използват различни похвати – похвала, одобрение, поощрение, стимулиране и др., техники –  музика, дишане, ролеви игри, комуникативни казуси и др. в игрите с учебна цел.  Децата се научават по-лесно да броят, да познават цветовете, дните, месеците, сезоните и т.н., ако това се прави в игрова форма. Забавлението стои в основата на играта. Индикатори за успех могат да бъдат емоциите, които преживяват самите деца, удоволствието с което се включват в игрите, желанието им за продължаване на играта и нетърпението, с което очакват аниматорите.

Аниматори

Аниматори – ефектът от въвеждането на анимацията в приключенските езикови лагери се постига с помощта на квалифициран и обучен персонал. Всички членове на нашия екип са сертфицирани аниматори. Те са преминали не само курс на обучение, но част от тях са автори и създатели на know how за приложимост на туристическата анимация в образователния процес. Пет от нашите колеги са автори на първото в България учебно помагало по ,,Туристическа анимация за деца от 3 до 5 години”. Аниматорите разработват анимационните програми за всеки сезон на нашите лагери като следват един основен принцип – да направят престоя на децата при нас едно незабравимо приключение!

Автор: Katty Bell, съавтор на първото в България учебно помагало по ,,Туристическа анимация за деца“

                                                                     Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18