Лагери ALS

    Приключенски, езикови и тематични  с лагери  ALS

Кnow   how

Лагерите ALS са ваканция с цел. По иновативна формула чрез методите „Уча и играя” и „Учене чрез преживяване“, базирани на интерактивни игри създадохме уникален продукт – анимация за деца в образователна среда, който в последствие превърнахме в марката ALS, разработена от авторски екип на Bulprogress schools, създател на първото в България учебно помагало по „Туристическа анимация за деца“, по линия на проектно финансиране. Анимацията в учебния процес бе експериментирана първоначално в две държавни детски градини в София – 187 ОДЗ и 24 ЦДГ и в частна езикова занималня Лукчо, а сега успешно прилагаме в приключенските лагери.  ALS е знак за предоставяне на знание чрез анимация. Авторските права върху продукта са запазени!

Обучение

Владеенето на чужд език в съвременния живот се превърна от предимство в необходимост. Английският език е в основата на технологиите, на които принадлежи бъдещето. Затова нашият стремеж е да направим децата от малки привързани към неговото изучаване, да ги накараме да го обичат и да искат да го говорят. Обучението е фокусирано върху практическото усвояване на езика. Изградената в лагерите система на учене в приобщаваща, неформална образователна среда, привлича децата с нетрадиционните си методи и средства на обучение – интерактивно преподаване, видеоуроци, образователни (езикови и музикални) игри, особено за по-малките, в които децата учат по-лесно чуждия език докато играят; обучения в екокласове – занимания на открито в здравословна и природосъобразна среда. Учениците развиват своите говорни умения чрез провежданите в часовете комуникативно-речеви тренинги, дискусии, дебати и забавни игри. С цел ефективното усвояване на материала се работи със специално подбрани интересни за съответната възраст текстове за превод, граматически анализ и четене. Разполагаме  със собствени образователни технологии  за провеждане на модерно чуждоезиково обучение: платформа за чуждоезиково обучение във виртуална класна стая и он-лайн оценяване на знанията, 20 лаптопа. Обученията са в малки групи, което повишава успеваемостта. В преподавателския екип са привлечени университетски преподаватели, педагози с опит, уважавани учители, а понякога ни гостуват атрактивни млади хора – англичани, доброволци към фондация „В името на децата“. Децата си тръгват от лагера със самочувствие и увереност, защото е постигнат желаният резултат – свободното използване на езика.

Анимация за деца

Ученето на чуждия език по скучен и безинтересен начин  за децата, може да се превърне през ваканциите в   забавен и увлекателен посредством играта. Тя носи силен емоционален заряд и способства за умствена активация, бърза и лесна концентрация на децата в посоката на предпочитани занимателни дейности. Пет от членовете на нашия екип са автори и създатели на първото в България учебно помагало по туристическа анимация за деца, апробирана в учебния процес.

Дейностите по програмата „Ваканция с цел“ се осъществяват с подкрепата на фондация „В името на децата“. Разработваме тематична анимационна програма за всеки лагер и осмисляме свободното време на децата с допълнителни занимания по IT, екология, спорт. Разполагаме със собствени комплекти за забавни отборни игри на открито, креативни игри и клубни занимания, научни стационарни игри за стимулиране умственото развитие и интелекта на децата, екоматериали и пособия.  За приключенията в планината имаме 3 големи палатки и 6 малки, шатра и сгъваем брезентов заслон за 30 човека, гумени ботуши (за лов на раци) и гумени ръкавици, спортни и риболовни принадлежности, компаси и велосипеди. Всяка вечер организираме дискотека и караоке със собствена  професионална музикална апаратура. За да направим престоя на лагерниците едно незабравимо преживяване, през цялото време за тях се грижи екип от професионалисти: педагози, възпитатели, преподаватели, аниматори, доктор, спасител и dj.

АLS е приключение без край в нашите зимни, пролетни и летни лагери, екскурзии и занимални през ваканциите!

Превърнете ваканциите си в едно незабравимо преживяване

с нашите приключенски, езикови и тематични  лагери – летни, зимни, пролетни и есенни, еднодневни партита и купони, двудневни екскурзии и лятна езикова занималня!