Открий съкровището

Открий съкровището – игра с приоритетно значение в Анимационната програма на Приключенски езикови лагери ALS, camps.bg

Спортната игра Открий съкровището има забавно-развлекателен, състезателен и научен характер. По времетраене е с продължителност около два часа. Изпълнява се в предварително проучена от инструкторите планинска местност с маркировка и типични белези за ориентиране. Теренът е разделен на бази по степен на трудност. Децата са разделени на отбори. Всеки отбор получава запечатан плик, в който е описан сценарият на играта. Преди да се даде старт, инструктoрът дава указания и разяснения на играчите. Провежда инструктаж по безопасност и проверява екипировката на децата. Отделните фази на играта са съставени по забавен, провокативен и увлекателен начин с градация на трудности и изпитания. В началото обикновено поставяме гатанки, които са смешни и забавни и изискват логически разсъждения и досетливост, чиито отговор дава право за продължаване на играта в правилната посока. Ако отговорът е грешен, той ще заблуди играчите и те ще тръгнат към грешно място, откъдето трябва да се върнат. В следващите етапи имаме преодоляване на препятствия, конструиране на леки съоръжения, оказване на долекарска помощ и пренасяне на пострадал, ориентиране с карта или компас, бране на билки, приготвяне на храна, заслон  и т.н.  Винаги в сценария избираме една база за обща, в която играчите от различните отбори могат да се засекат и там е голямата веселба, защото състезателите идват и тръгват в различни посоки, но изпълняват еднотипни дейности.  Фазите на играта изискват от отборите бързина, ловкост, съобразителност и хитрост, децата да мислят и действат като един. По-малките участници се радват най-много на фазата, в която има стрелба с водни балони или водни пистолети. Безспорно кулминацията в играта е намиране на съкровището от участниците. Победител е този отбор, който пръв достигне до него.

Анимационната игра  ,,Открий съкровището” е втори етап на двугодишния проект ,,Формиране и разработване на клуб по интереси ЕКОТУРИЗЪМ”, реализиран от нашите аниматори по Национална програма.

 Проектът е адресиран главно към деца на възраст между 6 и 14 години.   Той цели да формира у тях познания по планинарстово, запознаване с правилата за движение и безопасност в планината, лична екипировка, оказване на долекарска помощ в природна среда, маркировка и маркировъчни знаци, опознаване забележителностите на региона, опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на планината и ориентиране.

            Проектът е адресиран и към педагози, аниматори, екскурзоводи, планински водачи и инструктори по спортно-туристически дейности . При работата върху него е проучен съществуващият световен опит в областта на екотуризма и педагогиката на наследството: на ЮНЕСКО, на Съвета на Европа, на Европейската комисия, на Обединеното кралство и др. Взети са под внимание резултатите от екологичната програма ,,Зелен глобус”, базиран на принципите залегнали в ,, Програма – 21 век” на международната организация Green Globe и Световният съвет за пътуване и туризъм (WTTC), насоките от Конвенцията за опазване на световното природно и културно наследство (ЮНЕСКО) – 1972 (в сила за България от 1975г.), Конвенцията за биологичното разнообразие – 1993г., Женевската конвенция от 1971г. за трансгранично замърсяване на въздуха.

 Играта формира чувствителност към природните забележителности на българските планини и конкретно към уникалното природно богатство на региона; внушава чувство за принадлежност към природната среда и опазването й, споделена отговорност и уважение към ценностите;  спомага за овладяване на придобитите специфични знания и умения за придвижване и пребиваване в природна среда с игрови форми. За целта е създаден триезичен мултимедиен продукт (на български, английски и немски език), приятелски и отворен, който предоставя на детето активна роля в познавателния процес, превърнат в игра с интригуваща цел.

Автор: Nelly

                                                                     Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18