Таа го збогатува содржината на педагошкиот процес, го претвора во еден атрактивен и актуелен процес, во еден празник, кој децата го очекуваат со нетрпение

Аниматори претходно се потпираа правците на походите и ситуациите во водство. Нивната фокусна точка е во нашиот шумски засолниште

Најди богатство е игра со забавно-забавен, тркачки и научен карактер

Тој е симбол, почеток, традиција ...

Методот Учам и играм е во основата на еден современ, практично ориентирана образовен модел во странски обука