Ориентиране


Занимания по ориентиране – важен елемент от Анимационната програма на туристическите дейности в Приключенски езикови лагери ALS, camps.bg

 

Ориентиране – познато е от древността, сега е спортна дисциплина с правила. Не е лошо да знаем как можем да се ориентираме сред природата, защото всеки човек може да попадне в ситуация, в която сам трябва да се ориентира (ако се е загубил, ако е попаднал в мъгла или лоши атмосферни условия). Първо да видим как можем да се ориентираме без карта и компас.За тази цел се използват небесни светила и някои местни признаци.

По небесните светила:

-Слънце: за географската ширина на България сутрин то е на изток, по обяд е близко до юга, към 18ч.  – сочи запад. И часовникът можете да използвате като ориентир – насочете малката стрелка към слънцето, ъглополовящата между нея и цифрата 12 ще ви посочи юга.

-Луна: във фаза пълнолуние в 18 ч. Луната се намира на изток, в 0 ч. – на юг, в 6 ч. – на запад.

-Полярна звезда: ако можете да се ориентирате и да намерите първо Голямата мечка, от нея – Малката мечка, в която е първата звезда в опашката й.

По местни признаци:

-По годишните кръгове на дърветата (ако има отрязани такива) – те са по-гъсти на север и по-широки на юг.

-По короните на дърветата, отделно стоящи от гората – винаги са по-добре развити от южната страна.

-По мъха и лишеите по камъните и дърветата – повече са от северната страна.

-По мравуняците – винаги са от южната страна на дървета, храсти и камъни.

-Ако сте наблизо до селище, в което има църкви или джамии – кръстовете са ориентирани винаги в посока изток-запад, а вратите на минаретата са от южната страна.

Ако метеорологичните условия са лоши, а разполагате с компас и карта, шансовете за по-точна ориентация са по-големи.

Знаците на всички карти са ориентирани към север (осеверени). Ако приемем, че познавате условните знаци на картата, то можете да пристъпите към осеверяването й.

Поставете компаса върху нея. Завъртете картата така, че линиите север-юг да станат успоредни с посоката север на компаса. При движението се мести картата всеки път, когато се промени и посоката на движение.

Как да определим вярната посока на движение?

Или как да определим азимутния ъгъл? (Азимут – хоризонталният ъгъл между магнитния север и желаната посока за движение).

Свържете двата обекта (този, в който сме и този, до който искате да идете).

Завъртете капсулата така, че линиите север-юг на компаса да станат успоредни с тези на картата, като внимавате северът на стрелката на компаса и на картата да са от една страна.

Хванете компаса така, че погледът ви да попадне перпендикулярно върху него и се завъртете, докато стрелката  север на компаса не попадне точно на означението север на дъното на компаса.

А ако не се вижда  обектът, към който трябва да се движим? Тогава откриваме друг забележим обект по-близо до вас, който да ви ориентира къде се намирате и на какво приблизително разстояние сте от него.Така определяте точката, в която стоите.

Вторият способ е чрез обратно засичане към два или повече видими обекта. Чрез последователно засичане на азимутния ъгъл на мястото, където стоим, до двата обекта и пренесете ъгъла графично на картата.Получава се пресечна точка на двата лъча. Тази точка е мястото, в което стоим.

Автор: Александра Кислекова, председател на БАСЕТ, автор на нашето учебно помагало по ,,Екотуризъм и защитени територии”, в което е включен и наръчник на екскурзовода/планински водач

 

 

error: Content is protected !!